Higiena uszu - Czyszczenie uszu - Vaxol

Rola woskowiny

Wosk uszny, znany także pod medycznym terminem woskowina lub woszczyna (łac. cerumen) – to żółtawa, woskowata substancja wydzielana przez gruczoły znajdujące się w początkowej części przewodu słuchowego zewnętrznego przy małżowinie usznej.

Jest mieszaniną lepkiej wydzieliny gruczołów łojowych i mniej lepkiej ze zmodyfikowanych apokrynowych gruczołów potowych oraz złuszczonych komórek skóry wyścielających przewód słuchowy. Dzięki składowi chemicznemu zapobiega wzrostowi bakterii i grzybów, chroni więc ucho przed infekcjami.

Woskowina pełni pożyteczną rolę natłuszczając przewód słuchowy zewnętrzny, chroniąc go przed urazami i zapobiegając przedostawaniu się do wnętrza ucha wody.

Pełni także ważną rolę w samooczyszczaniu ucha, gdyż wychwytuje drobne ciała obce, jak np. cząsteczki kurzu i brudu tak, aby nie przedostawały się do błony bębenkowej.

Oczyszczanie przewodu słuchowego jest wynikiem migracji nabłonka i jest wspomagane ruchami żuchwy. Razem z woskowiną transportowane są zanieczyszczenia, jakie gromadzą się w przewodzie. Ruchy żuchwy przemieszczają zanieczyszczenia przylegające do ścian w kierunku ujścia przewodu słuchowego zewnętrznego.

Woskowina jest naturalną wydzieliną ochronną i w zwykłych warunkach nie należy jej usuwać z wnętrza przewodu słuchowego, a tylko u jego ujścia. Bywa przydatna i wcale nie wymaga walki z nią wszelkimi sposobami. Dopiero nagromadzone czopy woskowinowe zamykają światło przewodu i powodują upośledzenie słuchu.
Długotrwałe, intensywne i całkowite usuwanie woskowiny usznej może doprowadzić do efektu odwrotnego – jej nadprodukcji.

Vaxol nie zaburza naturalnego procesu samooczyszczania uszu z woskowiny usznej.